Vyhľadávanie

Kontakt

SK-Biom
T.G. Masaryka 24, 976 01-Zvolen 976 01

+0421 45 5206 875

viglasky@tuzvo.sk

Mapa zariadení využívajúcich biomasu

10.10.2013 12:13

Široká sieť organizacií, lokálnych a regionálnych autorít, spoločností a ostatných energetických aktérov v spolupráci s iniciativou repowermap.org vyvíja interaktívnu online mapu pre obnoviteľne zdroje energie a energetickú efektivnost. Iniciatíva sa zameriava na podporu obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti a to práve zvyšovaním povedomia a uľahčením výmeny informacií v tejto oblasti.

Mapa zariadení využívajúcich biomasu